Magyar Falu Program – „Óvodafejlesztés”

Magyar Falu Program

„Óvodafejlesztés”

A kiírás kódszáma: MFP-FOB/2019

Kivonat

 

Az „Óvodafejlesztés” című alprogram intézményi férőhelybővítést, felújítást, (energetikai és egyéb) valamint eszközbeszerzést támogat, ezáltal hozzájárulnak a vidéki, 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú kistelepülések hátrányainak mérsékléséhez, az életminőség és a közszolgáltatások elérhetőségének javításához, valamint az ifjúság vidékhez való kötődésének erősítéséhez.

A rendelkezésre álló forrás: 5 000 000 000 Ft

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Új óvoda építése
 • Működő óvoda felújítása, átépítése, átalakítása, korszerűsítése és bővítése férőhelybővítéssel, vagy férőhelybővítés nélkül (pl. fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, meglévő világítási rendszerek, info- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése, megújuló energiaforrás alkalmazása, stb.);
 • Jelenleg nem óvodai funkciót betöltő épületek óvodává történő átépítése, átalakítása, valamint bezárt óvoda újranyitása érdekében szükséges átalakítás, bővítés, felújítás

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

 • Ingatlanvásárlás
 • Óvoda udvarának kialakítása, felújítása, korszerűsítése
 • eszközök és felszerelések beszerzése (a kiírás 5. számú melléklete szerint)
 • Akadálymentesítés;
 • Azbesztmentesítés;
 • Előkészítési, tervezési tevékenységek (pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások költsége);
 • Közbeszerzési eljárások lefolytatása (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység, közbeszerzési eljárás költsége)
 • A megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (pl. műszaki ellenőri szolgáltatás, projektmenedzsment költsége);

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység:

 • Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

Az igényelhető támogatás maximális összege:

 • Felújítás, átépítés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés, funkcióváltás, újranyitás férőhely bővítés esetén: 100.000.000 Ft
 • Felújítás, átépítés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés, funkcióváltás, újranyitás férőhely bővítés nélkül: 30.000.000 Ft
 • Új építés: 150.000.000 Ft
 • óvoda udvarának kialakítása, felújítása, korszerűsítése/eszközök és felszerelések beszerzése: 5.000.000 Ft.

Az óvoda udvarának kialakítása, felújítása, korszerűsítése, valamint eszközök, felszerelések beszerzése a 2.1.1 pontban felsorolt önállóan támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan, önállóan nem támogatható tevékenységként számolható el maximum 5 000 000 forint összeghatárig.

Az önállóan támogatható tevékenységekre vonatkozóan meghatározott maximálisan igényelhető támogatási összegbe beleszámítandó, az önállóan nem támogatható tevékenységekre igényelhető támogatási összeg is.

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítésétől számított legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 2021. június 30.

Támogatást igénylők köre:

 • önkormányzatok: egy intézmény fejlesztésére
 • Társulások: akár több intézmény fejlesztésére is

A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2019. július 18. és 2019. augusztus 21. között

A támogatás mértéke: 100%, mely egy összegben a Támogató Okirat kibocsátása után 5 napon belül támogatási előlegként folyósításra kerül.

Értékelési szempontok:

 • egy főre jutó adóerő-képesség
 • a fejlesztés megvalósításának helye kedvezményezett járásban és kedvezményezett településen van-e
 • tervezett környezettudatossági, energiahatékonysági intézkedések
 • tervez-e megalapozott férőhely-bővítést

A pályázat elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni PDF formátumban:

 • Építészeti/műszaki-költségvetési dokumentáció
  • Műszaki leírás;
  • Tervező által készített alaprajz, helyszínrajz, vázlatrajz (jelenlegi és tervezett állapot bemutatása) (amennyiben releváns);
  • Energetikai tanúsítvány, mely tartalmazza a jelenlegi és a fejlesztési utáni állapotra vonatkozó számításokat (amennyiben energia-megtakarítást célzó beruházás valósul meg);
  • Tervezői nyilatkozat műemléki védelemről (amennyiben releváns);
  • Engedély-, vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentum
  • Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén az illetékes építésügyi hatóság által kiadott hatósági igazolást, vagy tervezői nyilatkozatot arról, hogy a fejlesztéshez nem szükséges hatósági engedély (amennyiben releváns);
  • Építési beruházás esetén egy darab árajánlat vagy tervezői költségvetés/költségbecslés;
 • Az önkormányzati társulás társulási megállapodása (amennyiben releváns);
 • Társulási megállapodás pályázat benyújtására (amennyiben releváns);
 • Köznevelési szerződés VAGY az önkormányzat nyilatkozata később megkötendő köznevelési szerződésről (amennyiben releváns);
 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap (kötelező);
 • Ingatlanvásárlás esetében 60 napnál nem régebbi értékbecslés (amennyiben releváns);
 • Eszközök, felszerelések esetén egy darab árajánlat
 • Aláírási címpéldány, ha rendelkezésre áll a pályázat benyújtásakor, a Támogatói Okirat kiállításának azonban feltétele (kötelező);
 • Hivatalos, bank által hitelesített igazolás a bankszámláról (kötelező).

Amiben segítségére lehetünk:

 • napelemes rendszerrel kapcsolatos tanácsadás, tervezés, kivitelezés
 • épületkorszerűsítéshez tartozó tanácsadás, felmérés, ajánlat készítés
 • pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás, teljes körű pályázatírás

Felmerülő kérdés esetén forduljon felénk bizalommal alábbi elérhetőségeken:

Kovács Diána
+36 30/929-1414
kovacs.diana@jkh.hu

Irodánk címe, amennyiben személyes egyeztetést szeretne: 8600 Siófok, Honvéd utca 1/C